Công ty TNHH Thiết Bị Viễn Thông Long Vũ

Mã số thuế: 0 3 1 3 3 6 9 8 0 7

Địa chỉ 1 : 27 đường số 8, Khu Phố 1, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: 80/10 Đường Số 8, Đông Hoà, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương

Số điện thoại liên hệ: 0978.77.76.34

Điện thoại cố định: 028.66.76.51.57

Hotline: 0904.339.012


Google maps

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1645.1063225408784!2d106.77408528486642!3d10.880614306480739!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d887ad9517e9%3A0xd3f11866bbef81bb!2zTGluaCBYdcOibiwgVGjhu6cgxJDhu6ljLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1677923268447!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

shop
Sidebar
0 Cart